נתוני התעסוקה בתעשייה – האם הקיטוב נמשך?

בתחילת השבוע פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את הנתונים המעודכנים על מגמות הייצור והתעסוקה בתעשייה הישראלית ברבעון השלישי של השנה – יולי עד ספטמבר 2018. המספרים  מעוררים לא מעט שאלות ותהיות, במיוחד לגבי התהליך העובר על שוק העבודה, והאפשרות של העמקת הקיטוב התעסוקתי. מדובר בתהליך בו יש פיצול הולך וגובר בין שני קטבים, מצד אחד עובדים בעלי מיומנויות מיוחדות, עם שכר ותנאים משופרים, ומצד שני, קוטב הרבה יותר גדול של עובדים במגזרים בעלי פריון ושכר נמוכים מאד. 

על פי נתונים, ברבעון השלישי של השנה נרשמה ירידה של 2.3% בקצב שנתי בנתון המגמה של הייצור התעשיית, ירידה של 2% במשרות  וירידה של 4% במספר שעות העבודה. המשמעות של הפער הזה בין הירידה בשעות העבודה והירידה במשרות היא שלעת עתה התעשיינים מעדיפים לצמצם שעות עבודה, ולהגביל את הקטנת המשרות.

אך כדי להבין את התהליך כולו יש להסתכל גם על מה שקרה בענפי התעשייה השונים, במקרה זה ענפים הנבדלים זה מזה על פי הרמה הטכנולוגית שלהם. ראשית, הלשכה מציינת כי הייצור התעשייתי, להוציא ענפי הטכנולוגיה העילית, ירד בשיעור שנתי של 4.6% בין יולי לספטמבר, ואילו הייצור של ענפי הטכנולוגיה העילית עלה בשיעור שנתי של 5.3%. יש בכך רמז ברור להתרחקות בין המגמות של תעשיות מבוססות טכנולוגיה לכל היתר.

 

בפוסט קודם, אשר הוקדש לקיטוב העובר על שוק העבודה הישראלי, הובאו כמה מחקרים אשר מצאו סימנים ברורים לתהליך זה, לפחות משנות התשעים של המאה הקודמת. המאמרים עסקו בתקופות ארוכות יחסית, לעומת הנתונים הנוכחיים שמבוססים על תקופה קצרה של כמה חודשים. אף על פי, כפי ששלושת הדיאגרמות ושני הלוחות המצורפים מראים, נראה שמגמת הירידה בתעסוקה בתחומי הביניים נמשכת כבר כמה חודשים, ועל כן מגמת הקיטוב הולכת ומתחזקת.

 

מחקר אשר פורסם על ידי המחלקה הכלכלית של ה-OECD לפני חודשיים מצא כי התעסוקה בענף מסוים תצטמצם כאשר מתקיימים שנים תאנים. הראשון, ירידה במחירי של מוצרי השקעה -כלומר הון וציוד- לאותו ענף. התנאי השני הוא שקיימות משרות בעלות אופי רוטיני, או משימות החוזרות על עצמן, אותן מכונה יכולה להחליף. אין לדעת אם זה אכן המצב בענפי הביניים בישראל, כי הדבר טרם נחקר, אך נתוני הלמ"ס מעלים לסדר היום סוגיה זו, שעוד תמשיך לעורר לא מעט סימני שאלה בשנים הבאות.

אכן, הירידה בייצור ובתעסוקה מתרכז במה שמכונה ענפים מעורבים: ענפים מעורבים טכנולוגיה עילית, וענפים מעורבים טכנולוגיה מסורתית. הנתונים בטבלאות המתייחסים להתקופה ינואר עד ספטמבר הם מנוכי עונתיות ובהם אפשר להבחין את ההבדלים בין סוגי הענפים. כאשר מסתכלים על נתון המגמה של התעסוקה, מבחינים שככל שחלפו החודשים בולטת עוד יותר הירידה בתעסוקה בתחומי הביניים. התעסוקה יורדת בשני הקטבים של סולם התעסוקה, אבל במידה מתונה הרבה יותר.

 

לוח 1. ייצור תעשייתי

ייצור תעשייתי, שינוי באחוזים

קבוצת ענפים נתונים מנוכי עונתיות ינואר-ספטמבר 2018 מגמה בחישוב שנתי  אפריל -יוני 2018 מגמה בחישוב שנתי (יולי-ספטמבר 2018
טכנולוגיה עילית 10.2 4.3 5.3

טכנולוגיה מעורבת-עילית

1.3

-2.8

-9.0

טכנולוגיה מעורבת-מסורתית 0.9

-1.7

-1.8

טכנולוגיה מסורתית 0.2 0.4

-0.7

לוח 2. משרות שכיר

משרות שכיר, שינוי באחוזים

קבוצת ענפים נתונים מנוכי עונתיות ינואר-ספטמבר 2018 מגמה בחישוב שנתי  אפריל -יוני 2018 מגמה בחישוב שנתי (יולי-ספטמבר 2018
טכנולוגיה עילית

0.7

-1.2

0.8

טכנולוגיה מעורבת-עילית

-0.6

-2.7

-2.8

טכנולוגיה מעורבת-מסורתית

-1.6

-3.1

-2.7

טכנולוגיה מסורתית

0.2

-0.8

-1.9

המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

הדיאגרמה השניה, המציגה את התפתחות התעסוקה בתעשייה, בשלשת השנים האחרונות, מחזקת את התחושה שבחודשים האחרונים ישנו צמצום יחסית מהיר בכמות המשרות. לבסוף הדיאגרמה השלישית מציגה את ההתרחשות בענפים השונים על פי רמת הטכנולוגיה, והיא מרמזת על התחזקות אפשרית של מגמות הקיטוב התעסוקתי.

נכון שמדובר בנתוני מגמה, והם מתייחסים רק תשעת החודשים הראשונים של 2108, כך שלא ניתן לדבר, לפחות עדיין, על תופעות מבניות או ארוכות טווח. יחד עם זאת, לא ניתן שלא להתייחס לאפשרות שמאחורי המגמות של החודשים האחרונים ממשיכים לפעול מנגנונים של קיטוב . אכן, על שלש השנים האחרונות ישנה מגמה של עלייה בתעסוקה בענפי הטכנולוגיה העילית ויציבות בענפים המסורתיים, בעלי הפירין והשכר הנמוכים, אך בענפי הביניים ישנה ירידה בכמות משרות השכיר.

 

השארת תגובה

אודות הבלוג

קריאה חופשית הינו בלוג אישי שמבטא דעה אחרת על החברה הישראלית ועל השמאל בימים של מבוכה . המטרה היא להצגיג חלופה רעיונית לפוליטיקה של זהויות, ולטקסטים שחוזרים על אותן טענות ללא ביסוס. ישראל היא חברה מעמדית, וזאת המציאות שצריכה להכתיב את ההתייחסות אליה.

פוסטים אחרונים

קודם
הבא