לקראת שואה סביבתית?

על פי אומדנים חדשים של ה-OECD, אשר פורסמו אתמול, השימוש העולמי בחומרי גלם יגדל כמעט יכפיל את עצמו עד לשנת 2060, מ-90 גיגה טונים כיום ל-167 גיגה טונים עד לסוף התקופה. הנתון כלול בדו"ח מקדים של הארגון על השימוש במשאבי טבע עד לשנת 2060 שהוגש לוועידה של הפורום עולמי של כלכלה מעגלית שהתכנס ביוקוהמה ,יפן. השימוש הגובר במשאבים יהיה פועל יוצר של גידול האוכלוסייה העולמית ל-10 מיליארד בני אדם, עם עלייה בהכנסות לנפש אשר יתכנסו לרמה הממוצעת של ה-OECD אשר עומדת כיום על כ-40,000 דולר לשנה.

גישת הכלכלה המעגלית (circular economy) מבוססת על גישה שהחלה להתפתח עדו לפני ארבע עשורים, וקיבלה תנופה בשנים האחרונות. הכוונה היא להגיע לרמה עולמית של אפס פסולת, כלומר מניעה מוחלטת של בזבוז משאבים תוך הרחבה מרבית של מחזור, חסכון ושימור של משאבים. המושג "מעגלי" בא לציין את הניגוד למודל ה"לינארי" של הייצור הנהוג כיום, בו המוצר מתקדם על פני זמן משלב הייצור ועד לשלב הגריטה או הפסולת. הגישה בעצם מבוסס על העיקרון המצוי בטבע, בו אין "פסולת" או "בזבוז" של משאבים, או של החי והצומח.

המאמץ העיקרי על פי גישת הכלכלה המעגלית יהיה מרוכז לא רק במחזור, אלא גם בהבטחת אורך חיים של מוצרים, שיפוץ, הנהגת תמריצים לשימור וחיסכון, ומעבר למודלים של שימוש יעיל יותר בציוד ומכונות לאורך זמן. יחד עם זאת, יש לא מעט טענות בדבר האפשרות ליישם את העקרונות האלה בחברות המבוססות על שיווק המוני של מוצרים, והצורך של התאגידים להניע צריכה המונית של מוצרים ושירותים, ובו בזמן חוששים מפני העלויות העצומות של הבטחת מחזור ושימור, או מעבר לאנרגיה מתחדשת. התנהגות זו בולטת של במאמצים של ממשל טראמפ בארה"ב לקעקע הסכמים להגנת הסביבה ומניעת התחממות כדור הארץ, תוך הגנה על האינטרסים הבסיסיים של התאגידים האמריקאים, בעיקר בתחום האנרגיה.

הדו"ח של ה-OECD מעריך בלי התקדמות ממשית בתחומי המחזור והשימור על משאבי טבע הגידול החזוי בכרייה ועיבוד של חומרי גלם ומשאבי טבע כמו נפט, גז ופחם, מתכות, וביומסה יביע להרעה ניכרת בזיהום של מים, אוויר וקרקע ויתרום להאצה של התחממות כדור הארץ. הדו"ח גם מציין כי הגידול הצפוי בפסולת וזיהום יירשם למרות המעבר מתעשייה לשירותים והגידול ביעילות של הייצור והחיסכון בחומרי גלם.

מינרלים לא מתכתיים, כמו חול, חצץ, אבן וסיד וסלעים מרוסקים מהווים כיום מעל למחצית של צריכת חומרי גלם ומשאבים, במונחים של גיגה טונים. על פי האומדנים, הגידול המשמעותי ביותר בשימוש במשאבים וחומרים גלם יהיה בחומרים לבניה, כגון חול, חצץ וסלעים מרוסקים, אשר השימוש בהם כמעט יוכפל ויגיע לכ-55 גיגה טונים ב-2060, לעומת כ-38 גיגה טון היום. גם השימוש במתכות יגדל מכ-8 גיגה טון היום לכ-19 גיגה טון בסוף התקופה.

הדו"ח מגלה כי תעשיית המחזור בעולם מהווה היום רק כעשירית מההיקף של מגזר המכרות במונים של משקל בתוצר, אם כי הארגון מצפה שהמחזור יהיה תחרותי יותר בעתיד ויצמח. אלא שגם אז הוא עתיד להיות קטן ביותר בהשוואה לתעשיות המכרות בתחומים מרכזיים.

למעשה, על פי הדו"ח, צפוי גידול ניכר בכריית וייצור של מתכות (ברזל, אלומיניום, נחושת, זינק, ניקל ומגנזיום), בשילוב עם הספקת מלט, חול וחצץ לתעשיית הבניה. המשמעות של התפתחות זו תהיה הגברת החומציות של הסביבה, הרעה באיכות של המים והאוויר, הגברת הביקוש לאנרגיה והחמרה בהתחממות כדור הארץ תוך פגיעה בבריאות והגברת רעילות של קרקע ומים. הנזק העיקרי יהיה בגין הגברת הייצור של ברזל, פלדה ומלט, בגלל נפח הייצור עצום. יחד עם זאת, בשל תכונותיהם, גם לנחושת וניקל תהיה השפעה הרסנית על הסביבה. לכך יש להוסיף, כמובן את ההשפעות של המשך פליטת גז חממה וגזים אחרים על ידי שימוש בנפק, פחם וגז כמקורות לאנרגיה.

.

.

השארת תגובה

אודות הבלוג

קריאה חופשית הינו בלוג אישי שמבטא דעה אחרת על החברה הישראלית ועל השמאל בימים של מבוכה . המטרה היא להצגיג חלופה רעיונית לפוליטיקה של זהויות, ולטקסטים שחוזרים על אותן טענות ללא ביסוס. ישראל היא חברה מעמדית, וזאת המציאות שצריכה להכתיב את ההתייחסות אליה.

פוסטים אחרונים

קודם
הבא